Spoločnosť pre INformatiku. PRognózy. OPtimalizácie.

INPROP, s.r.o. Žilina je spoločnosť pre INformatiku, PRognózy a OPtimalizácie, ktorá sa v prevažnej miere orientuje na vývoj a implementáciu softwarových produktov v doprave.

Má vo svojich radoch niekoľko skúsených vedeckých a výskumných pracovníkov z danej oblasti a realizovala už viacej projektov doma i v zahraničí. Zvláštnu pozornosť venuje dopravným, logistickým a komunikačným systémom. Nadväzuje na tradície niektorých vedeckých tímov bývalej Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a aj v súčasnosti spolupracuje so Žilinskou univerzitou.


Zameranie spoločnosti

Hlavné aktivity spoločnosti sú zamerané na riešenie úloh z oblasti návrhu informačných a riadiacich systémov, tvorby obehových rozvrhov, riešenia kapacitných problémov v dopravných systémoch a v systémoch obsluhy vôbec.

INPROP navrhuje a rieši informačné systémy pre cestujúcu verejnosť (vyhľadávač v cestovných poriadkoch, staničné hlásenia na železnici, informačné kiosky), pre orgány samosprávy (analýza dopravy) a v neposlednom rade pre samotných dopravcov (tvorba obehových rozvrhov vozového parku a personálu). Všetky projekty sú finalizované vo forme užívateľského software a implementované do reálnych podmienok užívateľa. Software je väčšinou realizovaný na platforme Windows a prostredníctvom webových aplikácii.

Súčasťou aktivít je aj konzultačná a poradenská činnosť v oblasti pôsobnosti firmy.

Naša história