Logo Nadácie INPROP

Nadácia INPROP začala oficiálne fungovať na sklonku roku 2019 a jej primárnym cieľom je aktívne podporovať vzdelanie, umenie a šport.

Myšlienka založenie nadácie spoločnosti INPROP ako transparentnej formy zberu finančných prostriedkov s ich následným prerozdeľovaním vybraným organizáciám alebo jednotlivcom vznikla potom, ako sa spoločnosť INPROP v rámci celého konzorcia stala súčasťou Českých dráh.

Tok finančných prostriedkov smerom do Nadácie INPROP (nadácia vystupuje ako obdarovaný, poskytovateľ reklamy...) sa uskutočňuje podľa nasledovnej tabuľky:

Druh financovania Povinnosť platiť daň pre Nadáciu INPROP Odpočítateľná daňová položka pre Poskytovateľa Poznámka
Darovanie NIE NIE Táto forma je vítaná
Reklama ÁNO ÁNO
Charitatívna reklama NIE do výšky 20.000 € ÁNO Táto forma sa preferuje

V roku 2021 pribudne aj možnosť poukázania podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, pretože v zmysle platného zákona o dani z príjmov sa môže Nadácia INPROP registrovať ako prijímateľ tejto dane až v najbližšom registračnom období a to od 01.09.2020 do 15.12.2020.

Vybrané organizácie alebo jednotlivcov bude Nadácia INPROP (nadácia vystupuje ako darca, objednávateľ reklamy, sponzor...) podporovať podľa nasledovnej tabuľky:

Druh financovania Povinnosť platiť daň pre Prijímateľa Odpočítateľná daňová položka pre Nadáciu INPROP Poznámka
Darovanie NIE NIE
Reklama ÁNO ÁNO Používa sa ak reklamu bude robiť spoločnosť, ktorá uvedenú činnosť vykonáva v rámci podnikania (nie je subjektom neziskového sektora).
Charitatívna reklama NIE do výšky 20.000 € ÁNO Prijímateľ musí byť z neziskového sektora
Sponzoring v športe NIE ÁNO Prijímateľ musí byť športovou organizáciou

V roku 2020 boli podporené organizácie, ktorých činnosť sa spája s akademickou obcou Žilinskej univerzity v Žiline:

Logo občianskeho združenie ALUMNI FRI

Občianske združenie ALUMNI FRI

so sídlom Univerzitná 8215/1 v Žiline

Občianske združenie Academic Žilinská univerzita v Žiline

Občianske združenie Academic Žilinská univerzita v Žiline

so sídlom Univerzitná 8215/1 v Žiline