Postup aktualizácie

Aktualizačné súbory sú samorozbaľovacie archívy.

Pri aktualizácii postupujte nasledovne:

  1. Pred vlastnou aktualizáciou ukončite beh programu Cestovné poriadky. Ak používate sieťovú verziu programu, musia program ukončiť všetci sieťoví klienti.
  2. Stiahnite si aktualizačný súbor pomocou tlačidla Stiahnuť.
  3. Uložte si stiahnutý súbor na lokálny disk do pomocného adresára (napríklad C:\POM).
  4. Aktualizačný súbor spustite a ako cieľovú zložku zadajte adresár, kde máte nainštalovaný program Cestovné poriadky.

Aktualizácie k dispozícii

  • Mapové podklady - súbory s mapovými podkladmi pre autobusovú a vlakovú dopravu.
Názov Popis Koniec platnosti  
Mapy pre autobusy
Mapový súbor pre autobusové spojenia.

Aktualizácia: 29. 5. 2024 15:00:16

Veľkosť: 667,88 KB

Stiahnuť
Mapy pre vlaky
Mapový súbor pre vlakové spojenia.

Aktualizácia: 11. 6. 2024 15:00:19

Veľkosť: 707,65 KB

Stiahnuť