Nástroj na vytvorenie zoznamu spojov pre vybratú zastávku za zvolené obdobie SPOJE ZASTÁVKY slúži hlavne správcom autobusových staníc na tvorbu podkladov pre fakturáciu za vjazdy na nimi spravované autobusové stanice. V parametroch nástroja SPOJE ZASTÁVKY je umožnený aj viacnásobný výber záujmových objektov (obec, časť obce resp. konkrétna zastávka), čo uľahčuje prácu pri tvorbe podkladov užívateľom, ktorí majú v správe viac autobusových staníc. Samotný export výsledkov sa robí do Excelu a to tak, že sa samostatne tvoria zošity pre jednotlivých dopravcov a súčasne je k dispozícii aj sumárny zošit, kde sú uvedené vypočítané údaje pre všetkých dotknutých dopravcov.

Nástroj na výpočet výkonov liniek resp. vlakov podľa tarifných kilometrov VÝKONY slúži na výpočet výkonov autobusových liniek resp. vlakov. Správny výpočet tarifných kilometrov je hlavný ukazovateľ dopravnej obslužnosti územia pre organizáciu verejnej prepravy osôb v súvislosti s výkonmi vo verejnom záujme. V parametroch nástroja VÝKONY je nevyhnutné zadať skúmané územie a to výberom okresov príslušného kraja/krajov, alebo sadov liniek/vlakov resp. sadov dopravcov. Výsledky sa exportujú do Excelu, kde sa tvoria samostatné zošity pre jednotlivých dopravcov a jeden sumárny zošit s výkonmi pre všetkých dotknutých dopravcov.

Výsledné zoznamy sa robia podľa platných cestovných poriadkov v autobusovej a železničnej doprave na území Slovenskej resp. Českej republike.

Webová aplikácia je dostupná na adresách https://ivykony.sk https://ivykony.cz