Postup aktualizácie

Aktualizačné súbory sú samorozbaľovacie archívy.

Pri aktualizácii postupujte nasledovne:

  1. Pred vlastnou aktualizáciou ukončite beh programu Cestovné poriadky. Ak používate sieťovú verziu programu, musia program ukončiť všetci sieťoví klienti.
  2. Stiahnite si aktualizačný súbor pomocou tlačidla Stiahnuť.
  3. Uložte si stiahnutý súbor na lokálny disk do pomocného adresára (napríklad C:\POM).
  4. Aktualizačný súbor spustite a ako cieľovú zložku zadajte adresár, kde máte nainštalovaný program Cestovné poriadky.

Aktualizácie k dispozícii

Názov Popis Koniec platnosti  
CP 2024

Aplikácia Cestovné poriadky 2024 s dátami Autobusy 2024 a Vlaky 2024.

Pri inštalácii sa bude vyžadovať registračné číslo!

Aktualizácia: 17. 7. 2024 15:00:21

Veľkosť: 10,87 MB

14. 12. 2024 Stiahnuť
Autobusy SR 2024

Obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje slovenských dopravcov.

Dáta sú spustiteľné len s registračným číslom!

Aktualizácia: 20. 7. 2024 15:00:27

Veľkosť: 3,17 MB

14. 12. 2024 Stiahnuť
Autobusy ČR 2024

Obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje českých dopravcov.

Dáta sú spustiteľné len s registračným číslom!

Aktualizácia: 20. 7. 2024 15:00:30

Veľkosť: 4,82 MB

14. 12. 2024 Stiahnuť
Názov Popis Koniec platnosti  
CP 2024 (vlaky)

Aplikácia Cestovné poriadky pre rok 2024 so spojmi osobnej vlakovej dopravy pre Slovensko.

Na voľné stiahnutie.

Aktualizácia: 17. 7. 2024 15:00:23

Veľkosť: 2,66 MB

14. 12. 2024 Stiahnuť
Vlaky 24

Obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy pre Slovensko.

Aktualizácia: 18. 7. 2024 15:00:27

Veľkosť: 282,02 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
Vlaky Európa 2024

Obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy pre Európu.

Aktualizácia: 18. 7. 2024 15:00:40

Veľkosť: 10,92 MB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Banská Bystrica

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Banská Bystrica.

Aktualizácia: 11. 6. 2024 15:00:16

Veľkosť: 160,7 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Bardejov

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Bardejov.

Aktualizácia: 18. 12. 2023 15:00:15

Veľkosť: 121,72 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Bánovce nad Bebravou

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Bánovce nad Bebravou.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:44

Veľkosť: 114,99 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Bratislava

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Bratislava.

Aktualizácia: 18. 7. 2024 15:00:19

Veľkosť: 481,59 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Brezno

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Brezno.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:44

Veľkosť: 115,2 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Čadca

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Čadca.

Aktualizácia: 30. 4. 2024 12:37:03

Veľkosť: 121,92 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Dolný Kubín

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Dolný Kubín.

Aktualizácia: 3. 1. 2024 10:37:15

Veľkosť: 118,45 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Dunajská Streda

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Dunajská Streda.

Aktualizácia: 6. 2. 2024 10:44:18

Veľkosť: 114,67 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Galanta

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Galanta.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:44

Veľkosť: 115,53 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Handlová

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Handlová.

Aktualizácia: 8. 4. 2024 15:00:18

Veľkosť: 116,28 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Hlohovec

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Hlohovec.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:47

Veľkosť: 116,11 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Humenné

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Humenné.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:46

Veľkosť: 118,31 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Kežmarok

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Kežmarok.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:47

Veľkosť: 114,28 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Komárno

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Komárno.

Aktualizácia: 16. 4. 2024 10:19:16

Veľkosť: 119,73 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Košice

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Košice.

Aktualizácia: 4. 7. 2024 11:22:39

Veľkosť: 221,17 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Kysucké Nové Mesto

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Kysucké Nové Mesto.

Aktualizácia: 5. 6. 2024 10:39:46

Veľkosť: 114,44 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Levice

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Levice.

Aktualizácia: 25. 3. 2024 12:55:43

Veľkosť: 121,51 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Levoča

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Levoča.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:47

Veľkosť: 114,19 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Liptovský Mikuláš

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Liptovský Mikuláš.

Aktualizácia: 25. 6. 2024 11:24:18

Veľkosť: 124,55 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Lučenec

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Lučenec.

Aktualizácia: 24. 6. 2024 11:45:52

Veľkosť: 120,52 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Malacky

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Malacky.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:47

Veľkosť: 114,42 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Martin

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Martin.

Aktualizácia: 5. 4. 2024 10:26:41

Veľkosť: 142,16 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Michalovce

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Michalovce.

Aktualizácia: 9. 11. 2023 15:00:18

Veľkosť: 121,88 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Nitra

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Nitra.

Aktualizácia: 10. 6. 2024 9:32:52

Veľkosť: 179,25 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Nové Mesto nad Váhom

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Nové Mesto nad Váhom.

Aktualizácia: 26. 3. 2024 15:00:17

Veľkosť: 114,02 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Nové Zámky

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Nové Zámky.

Aktualizácia: 25. 3. 2024 12:55:43

Veľkosť: 118,41 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Partizánske

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Partizánske.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:47

Veľkosť: 116,42 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Pezinok

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Pezinok.

Aktualizácia: 22. 3. 2024 11:59:20

Veľkosť: 116,33 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Piešťany

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Piešťany.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:47

Veľkosť: 120,67 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Poprad

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Poprad.

Aktualizácia: 15. 4. 2024 11:05:13

Veľkosť: 125,04 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Považská Bystrica

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Považská Bystrica.

Aktualizácia: 4. 7. 2024 10:36:35

Veľkosť: 129,04 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Prievidza

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Prievidza.

Aktualizácia: 24. 6. 2024 11:45:52

Veľkosť: 127,38 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Prešov

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Prešov.

Aktualizácia: 18. 3. 2024 9:49:06

Veľkosť: 170,67 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Rimavská Sobota

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Rimavská Sobota.

Aktualizácia: 15. 2. 2024 10:16:36

Veľkosť: 120,02 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Rožňava

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Rožňava.

Aktualizácia: 8. 3. 2024 15:00:17

Veľkosť: 114,3 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Ružomberok

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Ružomberok.

Aktualizácia: 1. 7. 2024 9:27:15

Veľkosť: 125,93 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Senec

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Senec.

Aktualizácia: 8. 3. 2024 15:00:17

Veľkosť: 114,68 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Senica

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Senica.

Aktualizácia: 20. 5. 2024 15:00:15

Veľkosť: 117,09 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Sereď

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Sereď.

Aktualizácia: 8. 3. 2024 15:00:16

Veľkosť: 114,83 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Skalica

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Skalica.

Aktualizácia: 8. 3. 2024 15:00:17

Veľkosť: 114,94 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Spišská Nová Ves

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Spišská Nová Ves.

Aktualizácia: 15. 4. 2024 11:05:13

Veľkosť: 123,16 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Svit

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Svit.

Aktualizácia: 18. 12. 2023 15:00:16

Veľkosť: 114,51 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Šahy

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Šahy.

Aktualizácia: 8. 3. 2024 15:00:15

Veľkosť: 114,44 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Šaľa

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Šaľa.

Aktualizácia: 9. 7. 2024 15:00:17

Veľkosť: 114,5 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Štúrovo

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Štúrovo.

Aktualizácia: 14. 2. 2024 9:48:26

Veľkosť: 114,86 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Šurany

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Šurany.

Aktualizácia: 7. 3. 2024 11:33:48

Veľkosť: 114,33 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Topoľčany

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Topoľčany.

Aktualizácia: 17. 1. 2024 11:43:08

Veľkosť: 117,21 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Trenčín

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Trenčín.

Aktualizácia: 18. 6. 2024 15:00:14

Veľkosť: 135,71 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Trnava

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Trnava.

Aktualizácia: 28. 5. 2024 9:40:08

Veľkosť: 133,47 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Vranov nad Topľou

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Vranov nad Topľou.

Aktualizácia: 8. 3. 2024 15:00:17

Veľkosť: 115,73 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Zvolen

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Zvolen.

Aktualizácia: 11. 12. 2023 15:00:13

Veľkosť: 125,93 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Žiar nad Hronom

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Žiar nad Hronom.

Aktualizácia: 24. 1. 2024 16:38:33

Veľkosť: 116,71 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
MHD Žilina

Obsahuje spoje mestskej hromadnej dopravy mesta Žilina.

Aktualizácia: 18. 7. 2024 15:00:21

Veľkosť: 156,94 KB

14. 12. 2024 Stiahnuť
Názov Popis Koniec platnosti  
Mapy pre autobusy
Mapový súbor pre autobusové spojenia.

Aktualizácia: 29. 5. 2024 15:00:16

Veľkosť: 667,88 KB

Stiahnuť
Mapy pre vlaky
Mapový súbor pre vlakové spojenia.

Aktualizácia: 18. 7. 2024 15:00:19

Veľkosť: 705,88 KB

Stiahnuť