• Softvérové riešenia pre
    DOPRAVU
    INformatika, PRognózy, OPtimalizácie

Robíme softvér lepším, zlepšite svet s nami

O spoločnosti

INPROP, s.r.o. Žilina je spoločnosť pre INformatiku, PRognózy a OPtimalizácie, ktorá sa v prevažnej miere orientuje na vývoj a implementáciu softwarových produktov v doprave.

Má vo svojich radoch niekoľko skúsených vedeckých a výskumných pracovníkov z danej oblasti a realizovala už viacej projektov doma i v zahraničí. Zvláštnu pozornosť venuje dopravným, logistickým a komunikačným systémom. Nadväzuje na tradície niektorých vedeckých tímov bývalej Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a aj v súčasnosti spolupracuje so Žilinskou univerzitou.

25 rokov na trhu

Naša spoločnosť je na trhu od roku 1994.

Spokojní užívatelia

Milióny cestujúcich, ktorí si našli spojenie pomocou našich cestovných poriadkov.

Naša poloha

  • Adresa: INPROP, s.r.o., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina
  • Telefón: +421-(41) 723-4456
  • Email: inprop@inprop.sk