Integrovaný Informačný Systém Stanice poskytuje v železničnej alebo na autobusovej stanici audiovizuálne informácie o:

 • príchodoch, odchodoch a meškaniach vlakov alebo autobusov, o obsadení koľají a nástupíšť apod.
 • dopravných informáciách naväzujúcich dopravných systémov (napr. informácie o MHD)
 • mimoriadnostiach v doprave.

INISS umožňuje:

 • tvorbu časových harmonogramov/postupnosti informácii, ktoré sa majú postupne vypisovať na tabuliach v rôznom čase, v rôznych dňoch týždňa, prípadne iného obdobia
 • automatické priradenie informácií k tabuliam podľa dát zadaných v časovom harmonograme
 • automatickú prevádzku staničného rozhlasu a jeho synchronizáciu s výpismi na tabuliach
 • manuálnu obsluhu, t.j. zablokovanie automatického výberu informácii z časového harmonogramu a výpis informácii na tabule iba zásahom z klávesnice riadiaceho počítača
 • automatické riadenie prevádzky podľa jazdy vlakov
 • automatické riadenie hlasitosti hlásení staničného rozhlasu podľa dennej doby
 • automatické opakovanie hlásení staničného rozhlasu v zadanej perióde
 • zapracovanie zmien cestovného poriadku formou aktualizácie dát
 • on-line získavanie informácií o stavu každého zariadenia
 • štatistické vyhodnotenie prevádzky.

Systém je možné ľubovoľne rozširovať a upravovať podľa konkrétnych požiadaviek klienta.

Ukážku z hlásenia staničného rozhlasu na železničnej stanici v Žiline si môžete vypočuť tu