20.12.2019

Doplnenie dát na CP.sk

Skompletizované dáta MHD, doplnených 75 liniek prímestskej dopravy S.A.D. Zvolen


Dáta MHD sú kompletné, obsahujú aj údaje za:

 • MHD Banská Bystrica
 • MHD Brezno
 • MHD Zvolen
 • MHD Žiar nad Hronom

V prímestskej doprave S.A.D. Zvolen bolo doplnených 75 liniek z celkového počtu 130 pre okresy:

 • Banská Bystrica
 • Brezno
 • Detva
 • Krupina
 • Liptovský Mikuláš
 • Lučenec
 • Poltár
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Ružomberok
 • Veľký Krtíš

Prosíme cestujúcu verejnosť, aby nám na cis@inprop.sk hlásili každú nezrovnalosť v dátach.