23.12.2019

Doplnenie dát na CP.sk

Doplnených ďalších 25 liniek prímestskej dopravy S.A.D. Zvolen


V prímestskej doprave S.A.D. Zvolen bolo doplnených ďalších 25 liniek pre okresy:

  • Zvolen
  • Žarnovica

Posledné prímestské linky pre okresy Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom budú doplené do konca roku 2019. Prosíme cestujúcu verejnosť, aby nám na cis@inprop.sk hlásili každú nezrovnalosť v dátach.