12.10.2020

Úprava CP.sk

Drobná úprava vyhľadávača CP.sk


Zverejnili sme drobnú úpravu internetového vyhľadávača CP.sk na adrese https://cp.hnonline.sk

Hlavnými zmenami sú:

  • zoznam vyhľadaných spojení je vertikálne zhustený, aby sa na obrazovku zmestilo viac informácií,
  • detaily spojenia sa otvárajú / zatvárajú kliknutím na záhlavie panela,
  • vo výsledkoch je preskupený riadok  popisom spoja tak, aby sa pevné kódy začali lámať neskôr,
  • v detaily spoja je doplnené podfarbenie riadku zastávok pri pohybe kurzorom myši nad príslušnou zastávkou.

Veríme, že vyššie uvedené úpravy prispejú k väčšej prehľadnosti vo výsledkoch vyhľadávania.